Usluge

Nabavkom kvalitetnih CNC mašina vršimo usluge sečenja i savijanja limova do 6mm.

- Malaze CNC SBT 3006 - Durma ( sečenje limova do 6mm dužine 3000 mm )


- Apkant presa CNC AD - servo 30135 Durma 135 tona ( savijanje limova do 6m i dužine 3000mm sa 4 ose )


- Savijanje okruglih cevi ( od fi-16 – fi-60 )


- Savijanje kvadratnih i pravougaonih cevi


- Poliranje prohromskih cevi


- Bušenje limova i cevi


- Varenje elektro,TIG ac/dc, CO2


1 / 3
2 / 3
3 / 3